Sport  
  Aanleg
Op sportcomplexen is een goed aangelegde beregeningsinstallatie een belangrijk onderdeel van het totale complex. Aan wedstrijdvelden worden hogere kwaliteitseisen gesteld dan aan recreatieve velden. Afhankelijk van de aard van de sport en het type veld worden er bepaalde eisen gesteld aan de inrichting van de beregeningsinstallatie. Om het complex zo optimaal mogelijk vorm te geven is een nauwe samenwerking met de ontwerper van het complex en de uitvoerende aannemer van belang. We hebben hier ruime ervaring en kennis in opgebouwd en Poseidon kan voor u een uitgekiend ontwerp opstellen voor alle ondergronden (natuurgras, kunstgras of gravel), waarmee uw complex de beschikking heeft over een efficiƫnt en kwalitatief hoogwaardig systeem.

Beheer en onderhoud
Jaarlijks onderhouden wij beregeningsinstallaties op basis van onderhoudscontracten of op regiebasis. In het voor- en najaar wordt het systeem uitvoerig gecontroleerd en waar nodig goed afgesteld. Door de systemen preventief na te lopen bent u verzekerd van een uitstekend werkende installatie op de momenten waarop u het juist nodig heeft.

Nieuwste ontwikkelingen
Poseidon Beregening houdt de nieuwste ontwikkelingen bij op het gebied van beregeningssystemen door nauwe contacten te onderhouden met leveranciers. 
Interessante ontwikkelingen op dit moment zijn:

  • Diverse oplossingen om kunstgras zo goed mogelijk te kunnen beregenen. Een van de kenmerken van beregening op sportvelden met kunstgras is dat deze vaak buiten het veld geplaatst moet worden, waardoor het sproeibereik groot genoeg moet zijn in alle weersomstandigheden. Voor een impressie, zie de video hiernaast:
  • Milieubewust beregenen op sport accommodaties.
    Klik hier voor meer informatie >>

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

   
   
   

Poseidon Beregening b.v. | Veldmaarschalk Montgomeryweg 61a | Postbus 27, 3769ZG Soesterberg | tel 0346 - 35 14 24 | fax 0346 - 35 20 96 | 
email: info@poseidonberegening.nl